hopsy@t-online.hu
Magamról
Könyvborító, covers, illusztráció
Képzőművészet-Fine Art
Linkek
Video games-Design-Concept
Kapcsolat-Contact
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game background
Artwork for a video game
Video game background
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game symbol
Artwork for a video game
Video game hair concept
Artwork for a video game
Video game clothes concept
Artwork for a video game
Video game clothes concept
Artwork for a video game
Video game clothes concept
Character concepts for a video game
Video game character concept "Asian woman"
Character concepts for a video game
Video game character concept
Character concepts for a video game
Video game character concept "European woman"
Artwork and animation for a video game
Video game character concept
Character concepts for a video game
Video game character concept "Asian woman"
Character concepts for a video game
Video game character concept "Rapper"
Character concepts for a video game
Video game character concept "European woman"
Artwork and animation for a video game
Video game character concept
Game background  for flash game
Flash game background
Artwork and animation for a video game
Head Boss Enemy
Game menu for video game
Game menu
Game background and icons for video game
Flash game icons

Számítógépes játékokhoz 1992 óta készítek grafikákat. Ezek kezdetben Deluxe Paint grafikai rajzoló programmal jöttek létre, ami sok kötöttséget jelentett a maiakkal szemben. Az első számítógépes játék, aminek elkészítésénél közreműködtem a Novotrade által készített Richard Scarry Tesz Vesz Város feldolgozása volt, amit 640x480 pixeles képernyőre készítettünk 256 színt használva. Az animációk a Film Director programmal készültek. A játéknak nagy sikere volt így hamarosan elkészült a folytatás is, How Things Works in Busytown. A következő játék a Power Rangers filmsorozat karakterekre épülő Power Rangers Zeo volt, ahol az animátorok által megrajzolt fázisrajzok szkennelése, összerakása, színezése és a hátterek megrajzolása volt a feladatom. Itt használtam először az akkori 3d Studio programot egyszerűbb tárgyak modellezéséhez és ekkor kerültem kapcsolatba a Corel Draw vektoros rajzoló programmal. A következő munka a Grossology biológiai oktató játék volt, amely szervezetünk működését mutatta be, kiemelve az úgynevezett "gusztustalan", de teljesen természetes folyamatokat, mint a nyálelválasztás, vizelet kiválasztás, vagy hányás, böfögés. Az induló Bonus internetes portál, volt a következő, aminek létrehozásában részt vettem, az oldal sok kis játék gyűjtőhelye volt, amik létrehozásához felejthetetlen csapat jött össze Soltész Csaba vezetése alatt. 2005-ben egykori munkatársam irányítása mellett résztevettem a Nokia N-Gagera készülő Mile High Pinball játék fejlesztésében: feladatom volt a játék enemyjeinek megtervezése részben 3D-ben, részben 2D-ben és animációk létrehozása. A itt felsoroltak mellett még több más játék fejlesztésében is részt vettem.

Create graphics for computer games since 1992. They initially Deluxe Paint graphics art program were created, which meant a lot maiakkal bound over. The first computer game, which contributed to the preparation of Novotrade by Richard Scarry Does Buy City was processing, I created a 256 color 640x480 pixel screen used. The animations of the Film Director paint program. The game was a great success and soon finished the sequel is, How Things Works in Busytown. The next game for the Power Rangers Power Rangers Zeo series based on characters were drawn by the animators where fázisrajzok scanning, assembly, and the coloring job was drawing backgrounds. Here is the first time I used 3D Studio to model simple objects and then came into contact with the Corel Draw vector drawing program. The following work on the biological Grossology educational game, which was presented functioning of the body, highlighting the so-called "disgusting", but completely natural processes, such as saliva, urine excretion, or vomiting, belching. Bonus Internet portal start-up, was the following, which I was involved in the creation, the site was a collection of many small game, which came together to create an unforgettable team under the leadership of Csaba Soltesz. In 2005, under the direction of a former colleague résztevettem the Nokia N-Gage Mile High Pinball game made better by the game was responsible for designing enemyjeinek part in 3D, 2D part and create animations. The people listed here are in addition to several other game development also took part.

<< Vissza